Over Stichting Fonds Bolsward-Dronrijp 1993
De maatschappelijke betrokkenheid van het Fonds Bolsward-Dronrijp past in een lange traditie die teruggaat tot het begin van de negentiende eeuw.

Toen werden op initiatief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de eerste spaarbanken in Nederland opgericht.
Deze betrokkenheid bij de samenleving kreeg in 1993 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van de VSB Bank (opgegaan in de huidige Fortis Bank) werden voortgezet onder de naam Fonds Bolsward-Dronrijp 1993.

In de lijn van het verleden koos het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 voor brede maatschappelijke doelstellingen, met de nadruk op aspecten die een duurzame samenleving bevorderen. Een samenleving waaraan zoveel mogelijk mensen een actieve bijdrage leveren en die mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing biedt.
Daar was het begin negentiende eeuw allemaal om begonnen en daar draait het nu nog steeds om.

Vanuit deze traditie steunt het Fonds Bolsward-Dronrijp 1993 jaarlijks vele initiatieven op een breed maatschappelijk terrein.


Tentoonstelling Titus Brandsma Museum
Tentoonstelling Titus Brandsma Museum
Fonds Bolsward-Dronrijp 1993
Meer informatie
Secretariaat
e-mail fonds@bolswarddronrijp.nl

ANBI
De Stichting Fonds Bolsward - Dronrijp 1993 beschikt over de ANBI status.
Meer informatie.